Dr. Öğr. Üyesi SONER ÇELEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SONER ÇELEN

T: (0282) 250 2366

M scelen@nku.edu.tr

W scelen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Makine Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK MİMARLIK
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / ENERJİ
2019-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
2012-2019
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2002-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
2016-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2013-2016
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
2012-2013
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Araç Projeleri Kontrol Mühendisi TSE 2013-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Makine Mühendisliği
Enerji
Isı Transferi
Termodinamik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYA A., ÇELEN S., AKYOL U., Research on the fire endurance of the silica sand membrane, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 595, pp. 12015, 2019.
Özgün Makale scopus Erişim Linki
2. TINMAZ KÖSE E., ÇELEN S., ÇELİK S. Ö., Conventional and microwave drying of hydrocarbon cutting sludge, Environmental Progress Sustainable Energy, vol. 38, pp. 1-4, 2019.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. AKYILDIZ A., ÇELEN S., Effect of microwave curing on strength of mortar and drying behaviour, International Journal of Current Research, vol. 9, pp. 46636-46639, 2017.
Özgün Makale doaj, copernicus, ısı, google scholar
4. ÇELEN S., AKYOL U., Kuş S., Moisture and color change of the pear (deveci) dried in the conveyor belt microwave dryer, International Journal of Current Research, vol. 9, pp. 46632-46635, 2017.
Özgün Makale copernicus, google scholar, gora, ısı
5. ÇELEN S., KUŞ S., MİKRODALGA ENERJİSİNİN AYVA DİLİMLERİNİN KURUTULMASINA ETKİSİ, Electronic Journal of Vocational Colleges, vol. 6, pp. 30-40, 2016.
Özgün Makale ASOS, DOAJ, INDEX COPERNICUS, ANIJI, DRJI
6. ÇELEN S., BULUŞ H. N., MORALAR A. ., HAKSEVER A. ., ÖZSOY E., Availability and Modelling of Microwave Belt Dryer in Food Drying, A Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 13, pp. 82-94, 2016.
Özgün Makale CABI, DOAJ,EBSCO, ULAKBİM
7. ÇELEN S., BULUŞ H. N., MORALAR A., HAKSEVER A., ÖZSOY E., Mikrodalga Bantlı Kurutucunun Gıda Kurutmada Kullanılabilirliği ve Modellenmesi, A Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 13, pp. 82-94, 2016.
Özgün Makale CABI,DOAJ,EBSCO,ULAKBIM
8. ÖNLER E., ÇELEN S., MORALAR A., ÇELEN İ. H., Development Of Telemetry System For Electrıc Powered Vehıcle, International Journal of Current Research, vol. 8, pp. 38715-38719, 2016.
Özgün Makale COPERNICUS, DRJI,GORA, ICMJE
9. ÇELEN İ. H., ÇELEN S., ÖNLER E., DURGUT M. R., KILIÇ E., KAMA N., Colour And Weıght Changes Of Aubergıne, Bean, Cucumber By The Effects Of Microwave Energy, International Journal of Current Research , vol. 8, pp. 36870-36874, 2016.
Özgün Makale
10. ÇELEN S., AKYOL U., MORALAR A., Determination Of The Effective Moisture Diffusivity Of Red Pepper In A Microwave Conveyor Dryer, Termotehnica, Supliment 1, pp. 27-31, 2016.
Özgün Makale INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL,
11. ÇELEN S., DURAK A. ., AKYOL U., MORALAR A., Thın Layer Dryıng Characterıstıcs Of Carrot And Modelıng The Mıcrowave Dryıng Process, Termotehnica, Supliment 1, pp. 21-26, 2016.
Özgün Makale INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL
12. ÇELEN S., AKYOL U., MORALAR A., Determination Of The Effective Moisture Diffusivity Of Red Pepper In A Microwave Conveyor Dryer, Termotehnica, pp. 27-31, 2016.
Özgün Makale COPERNICUS INTERNATIONAL
13. kılıç e., çelen s., önler e., durgut m. r., çelen i. h., kılıç n., kama n., Effectiveness of Microwave Energy as a Tool for Red Spider (Tetranychus urticae) Control and Their Side Effects on Some Vegetable Plants, Asian Journal of Agriculture and Food Sciences, vol. 4, pp. 18-25, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. ÇELEN S., DURAK A., AKYOL U., MORALAR A., Thin Layer Drying Characterıstıcs Of Carrot And Modelıng The Mıcrowave Dryıng Process, Termotehnica, pp. 21-26, 2016.
Özgün Makale COPERNICUS INTERNATIONAL
15. çelen s., aktaş t., karabeyoğlu s. s., akyıldız a., Drying Behaviour of Prina (Crude Olive Cake) Using Different Type of Dryers, Drying Technology, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. çelen s., aktaş t., karabeyoğlu s. s., akyıldız a., Drying of prina using microwave energy and determination of appropriate thin layer drying model, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 12, pp. 21-31, 2015.
Özgün Makale CAbi, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS,TUBİTAK-ULAKBİM
17. çelen i. h., çelen s., moralar a., buluş h. n., önler e., Experimental Invertigation Of Potato Drying In Microwave Belt Dryer, Electronic Journal of Vocational Colleges, vol. 5, pp. 57-69, 2015.
Özgün Makale ASOS index DOAJ index Index Copernicus Aniji index DRJI index Google Scholar
18. doruk a., buluş h. n., moralar a., çelen s., uzun e., FİZİKSEL PROGRAMLAMA PLATFORMLARI KULLANARAK ELEKTRİKLİ TAŞITLARIN HIZ, BATARYA VE SICAKLIK VERİLERİNİN TAKİBİ, Electronic Journal of Vocational Colleges, vol. 5, pp. 48-56, 2015.
Özgün Makale ASOS index DOAJ index Index Copernicus Aniji index DRJI index Google Scholar
19. AKAL D., ÇELEN S., KAHVECİ K., AKYOL U., AN EXPERIMENTAL STUDY ON MICROWAVE DRYING BEHAVIOR OF KIWI, Materials, Methods and Technologies, vol. 8, pp. 449-456, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
20. akal d., çelen s., kahveci k., akyol u., AN EXPERIMENTAL STUDY ON MICROWAVE DRYING BEHAVIOR OF KIWI, Materials, Methods and Technologies, vol. 8, pp. 449-456, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
21. akal d., çelen s., kahveci k., akyol u., MICROWAVE DRYING KINETICS OF MUSHROOM SLICES, Materials, Methods and Technologies, vol. 8, pp. 457-464, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
22. AKAL D., ÇELEN S., KAHVECİ K., AKYOL U., MICROWAVE DRYING KINETICS OF MUSHROOM SLICES, Materials, Methods and Technologies, vol. 8, pp. 457-464, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
23. çelen s., kahveci k., Microwave Drying Behavior of Apple Slices, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E, Journal of Process Mechanical Engineering, vol. 227, pp. 264-272, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
24. çelen s., kahveci k., akyol u., moralar a., Drying Behaviour of Tomato Slices Under Vacuum Conditions, Termotehnica, pp. 58-65, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
25. çelen s., kahveci k., Microwave Drying Behavior of Tomato Slices, Czech Journal of Food Sciences, vol. 31, pp. 132-138, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
26. çelen s., kahveci k., akyol u., Single Layer Drying Behavior of Apple Slices in a Microwave, Defect and Diffusion Forum, vol. 312, pp. 842-847, 2011.
Özgün Makale SCOPUS, ndex Copernicus , Ei Compendex, EBSCO
27. çelen s., kahveci k., akyol u., haksever a., Drying Behavior of Cultured Mushrooms, Journal of Food Processing and Preservetion, vol. 34, pp. 27-42, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇELİK S. Ö., TINMAZ KÖSE E., ÇELEN S., Akın G., AKYILDIZ A., Drying of Drilling Sludge: Conventional and Microwave Drying, Hittite Journal of Science and Engineering, cilt 6, ss. 119-122, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
2. KARABEYOĞLU S. S., AKTAŞ T., ÇELEN S., AKYILDIZ A., The Effects Of Olive Pomace Ash On The Color Change Of The Composite Material And Its Mechanical Properties, Hittite Journal Of Science Engineering, cilt 5, ss. 311-314, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
3. ÇELEN S., Arda S. O., KARATAŞER M. A., Güneş Enerji Destekli Mikrodalga Konveyör Kurutucu KullanılarakKuruma Davranışının Modellenmesi, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt 5, ss. 267-271, 2018.
Özgün Makale Copernicus, Dergi parf, Google scholar, Scientific Indexing Services
4. ÇELEN S., HAKSEVER A., MORALAR A., Investigation Of Drying Kinetics Of Zucchini Using Microwave Energy, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,, cilt 32, ss. 107-120, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
5. ÇELEN S., HAKSEVER A., MORALAR A., The Effect of Microwave Energy to the Drying of Apple (Gala) Slices, Karaelmas Fen ve Mühendislik dergisi, cilt 7, ss. 228-236, 2017.
Özgün Makale
6. ÜZE S., ÇELEN S., MORALAR A., RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMINI ETKİLEYEN PARAMETRELER VE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 9, ss. 97-103, 2008.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
7. SHALİYEV r., akyol u., çelen s., Bir İnvers Isı Transferi Probleminin Sayısal Çözümü, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 7, ss. 1-8, 2006.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. MORALAR A., BULUŞ H. N., ÇELEN S., New Horizons in Engineering, Bölüm: EXPEIMENTAL INVESTIGATION OFTHIN LAYER DRYING KINETICS OFBLACK RADISH, Yayın Yeri: Gece Publishing, Editör: Mahmut Turhan, 2019.
Bilimsel Kitap
2. ÇELEN İ. H., ÖNLER E., ÇELEN S., Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Bölüm: Usage of Electrostatic Charching Technique at Agricultural Pesticide Applications, Yayın Yeri: Gece Publishing, 2017.
Bilimsel Kitap
3. ÇELEN S., ÇELEN İ. H., ÖNLER E., Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Bölüm: Agricultural Applications of Microwave Energy, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı Yayınevi, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAYA A., ÇELEN S., AKYOL U., Research on the fire endurance of the silica sand membrane, XXIInd National Conference on Thermodynamics with International Participation (22.05.2019-24.05.2019).
Tam metin bildiri
2. ÇELEN S., AKTAŞ T., Changing of Drying Kinetics and Quality Parameters During Vacuum Drying of Traditionally Produced Couscous, 4th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
3. AKTAŞ T., ÇELEN S., Effect of Drying Temperatures on Drying Kinetics and Some Quality Characteristics of Hot Air Dried Couscous, 4th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
4. HAKSEVER A., ÇELEN S., KARATAŞER M. A., Güneş Enerjisi İle Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun Isıtılması: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği, 4th Anatolian Energy Symposium with International Participation (18.04.2018-20.05.2018).
Özet bildiri
5. KARATAŞER M. A., ÇELEN S., ARDA S. O., GÜNEŞ ENERJİLİ MİKRODALGA BANTLI KURUTUCUDA KABAĞIN DİFÜZYON KATSAYISI VE AKTİVASYON ENERJİSİNİN BELİRLENMESİ, 4th Anatolian Energy Symposium with International Participation (18.04.2018-20.04.2018).
Tam metin bildiri
6. KARATAŞER M. A., ÇELEN S., MİKRODALGA METODU İLE PATLICANIN KURUTULMASINDA EFEKTİF DİFÜZYON KATSAYISI VE AKTİVASYON ENERJİSİNİN BELİRLENMESİ, UMTEBInternational Congress onVocational and Technical Sciences-II (10.04.2018-13.04.2018).
Özet bildiri
7. KARATAŞER M. A., ÇELEN S., ZENCEFİLİN MİKRODALGA ENERJİSİ İLE KURUTULMASI VE MODELLEMESİ, UMTEBInternational Congress onVocational and Technical Sciences-II (10.04.2018-13.04.2018).
Özet bildiri
8. MORALAR A., ÇELEN S., ALTERNATIVE ENERGY SYSTEM DESIGN FOR AGRICALTURAL IRRIGATION, International scientific conference UNITECH (17.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
9. ÇELEN S., KARATAŞER M. A., MORALAR A., COMPARISON OF DRYING TIME OF MICROWAVE AND HYBRID DRYER, International scientific conference UNITECH (17.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
10. Orhan R., ÇELEN S., TURNTABLE ELECTROHYDRAULIC WIRING DESIGN AND PROTOTYPE MANUFACTURING, International scientific conference UNITECH (17.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
11. KÖSE TINMAZ E., ÇELEN S., ÖZDEN ÇELİK S., AKIN G., AKYILDIZ A., Drying Of Drilling Sludge: Hot Air And Microwave Drying, VI. Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu (27.09.2017-29.09.2017).
Poster
12. ÇELEN S., ARDA S. O., ARDA M. A., Güneş Enerji Destekli Mikrodalga Konveyör Kurutucu Kullanılarak Kuruma Davranışının Modellenmesi, International Engineering Research Symposium (11.09.2017-13.09.2017).
Tam metin bildiri
13. KARATAŞER M. A., ÇELEN S., Küresel Kollektörlü Bir Kombine Kurutucunun Turpun Kurutulmasına Etkisi Ve Modellenmesi, International Engineering Research Symposium (11.09.2017-13.09.2017).
Tam metin bildiri
14. ÇELEN S., AKYOL U., MORALAR A., Determination Of The Effective Moisture Diffusivity Of Red Pepper In A Microwave Conveyor Dryer, 6th INTERNATIONAL CONFERENCE Thermal Systems and Environmental Engineering (12.05.2016-13.05.2016).
Tam metin bildiri
15. ÇELEN S., AKYOL U., MORALAR A., Determination Of The Effective Moisture Diffusivity Of Red Pepper In A Microwave Conveyor Dryer, 6th INTERNATIONAL CONFERENCE Thermal Systems and Environmental Engineering (12.05.2016-13.05.2016).
Tam metin bildiri
16. ÇELEN S., DURAK A., AKYOL U., MORALAR A., Thın Layer Dryıng Characterıstıcs Of Carrot And Modelıng The Mıcrowave Dryıng Process, 6th INTERNATIONAL CONFERENCE Thermal Systems and Environmental Engineering (12.05.2016-13.05.2016).
Tam metin bildiri
17. ÇELEN S., DURAK A., AKYOL U., MORALAR A., Thın Layer Dryıng Characterıstıcs Of Carrot And Modelıng The Mıcrowave Dryıng Process, 6th INTERNATIONAL CONFERENCE Thermal Systems and Environmental Engineering (12.05.2016-13.05.2016).
Tam metin bildiri
18. moralar a., çelen s., şahin s., THE COMPUTER-AIDED ANALYSIS OF PLEXI GLASS HYDRAULIC CYLINDERS, International Scientific Conference UNITECH´15 (20.11.2015-21.11.2015).
Tam metin bildiri
19. çelen i. h., kılıç e., önler e., durgut m. r., çelen s., moralar a., Solar Array Design For A Solar Car, Sixth International Conference On Energy Effiency And Agricultural Engineering (11.11.2015-12.11.2015).
Tam metin bildiri
20. AKAL D. ., ÇELEN S., KAHVECİ K. ., AKYOL U., MICROWAVE DRYING KINETICS OF MUSHROOM SLICES, 16th International Conference (11.06.2014-15.06.2014).
Tam metin bildiri
21. Akal D. ., ÇELEN S., KAHVECİ K. ., AKYOL U., AN EXPERIMENTAL STUDY ON MICROWAVE DRYING BEHAVIOR OF KIWI, 16th International Conference (11.06.2014-14.06.2014).
Tam metin bildiri
22. çelen s., kahveci k., akyol u., moralar a., Drying Behaviour Of Tomato Slices Under Vacuum Conditions, 5th INTERNATIONAL CONFERENCE Thermal Systems and Environmental Engineering (31.10.2013-01.11.2013).
Tam metin bildiri
23. çelen s., kahveci k., Single Layer Drying Behavior Of Apple Slices In A Vacuum Dryer, International Scientific Conference UNITECH´12 (16.11.2012-17.11.2012).
Tam metin bildiri
24. çelen s., kahveci k., akyol u. ., Single Layer Drying Behavior of Apple Slices in a Microwave Dryer, 6th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (05.07.2010-07.07.2010).
Tam metin bildiri
25. haksever a., çelen s., moralar a., özkan d., Design And Analysis Of Axial Flow Turbine With Computer Software, International Scientific Conference UNITECH´09 (20.11.2009-21.11.2009).
Tam metin bildiri
26. haksever a., özkan d., çelen s., moralar a., Investigation Of Gas Turbıne Compressors Thermodynamıcs And Aerodynamics, International Scientific Conference UNITECH´09 (20.11.2009-21.11.2009).
Tam metin bildiri
27. üze s., çelen s., moralar a., Cost Analysıs Of A Small Wınd Turbıne, International Scientific Conference UNITECH´08 (21.11.2008-22.11.2008).
Tam metin bildiri
28. çelen s., kahveci k., akyol u., karabeyoğlu s. s., Convective Air Drying Characteristics Of Thin Layer Mushrooms, International Scientific Conference AMTECH´07 (23.11.2007-24.11.2007).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. akyol u., shaliyev r., cihan a., çelen s., Kurutma Prosesi İçin Yün İplik Bobinine Ait Termofiziksel Özelliklerin Belirlenmesi, 16. Ulusal Isı Bilimi ve tekniği Kongresi (30.05.2007-02.06.2007).
Tam metin bildiri
2. çelen s., kahveci k., haksever a., öztuna s., Kültür Mantarının Kuruma Davranışı Ve Kurumanın Modellenmesi, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (30.05.2007-02.06.2007).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Isı Bilimi ve Tekniği (12.05.2016-16.05.2016), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. OPTIROB, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
3. NACOT, Hakemlik Sayısı:5.
Uluslararası Bildiri Kitabı
4. Food Science Nutrition, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. European Journal of Engineering and Applied Sciences 2018, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
6. 4th Anatolian Energy Symposium with International Participation, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Bildiri Kitabı
7. HITTITE JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Scientific Indexing Services (SIS),TR Dizin,Google Scholar
8. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
9. Electronic Journal of Vocational Colleges, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi DOAJ, ASOS, INDEX COPERNICUS, ANIJI, DRJI
10. Food Science and Technology International, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
11. Journal of Food Processing and Preservation, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
12. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBIM
13. Technical Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Namık Kemal üniversitesi Kapalı Yüzme Havuz Suyunun Güneş Enerjisi ıle ısıtılmasının Teorik ıncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 18.04.2017-18.05.2018.
2. Güneş Enerji Destekli Mikrodalga Bantlı Kurutucuda Turpun Kurutma Kinetiklerinin Araştırılması ve Modellemesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 27.06.2016-27.06.2017.
3. Mikrodalga Enerjisiyle Ayva Ve Armut Meyvesinin Kuruma Davranışı Ve Modellemesi, BAP, Yürütücü, 27.08.2015-09.06.2016.
4. Elektrikli araba tasarımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 28.01.2015-14.11.2015.
5. Güneş Enerjisi Destekli Mikrodalga Bantlı Kurutucuda Bazı Gıdaların Kuruma Davranışı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 23.10.2014-13.11.2015.
6. Güneş Enerjisi Destekli Araç İçin Gövde Tasarımı ve İmalatı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 09.10.2014-24.12.2015.
7. Mikrodalga Enerjisiyle Ayva Ve Armut Meyvesinin Kuruma Davranışı Ve Modellemesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 09.06.2014-09.06.2016.
8. Fiziksel Programlama Platformları Kullanarak Elektrikli Araçların Pil Durumunun İnternet Üzerinden Takibi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 09.05.2014-29.12.2015.
9. Güneş Enerjisi Destekli Mikrodalga Bantlı Kurutucu Tasarımı ve Kullanılabilirliği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 09.05.2014-27.08.2015.
10. Mikrodalga Bantlı Kurutucuda Bazı Gıda Ürünlerinin Kuruma Davranışı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 24.01.2014-17.03.2015.
11. Güneş enerjisi ile çalışan araç elektrik motoru için hız kontrol sisteminin geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.05.2013-17.04.2014.
12. Seralarda Mikrodalga Enerjisi Kullanarak Kırmızı Örümcek Kontrolünde, Kendi Yürür Mücadele Aracı Tasarımı, SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ, Araştırmacı, 30.01.2013-30.12.2014.
13. BAZI GIDA SANAYİ ARTIKLARININ FARKLI TİP KURUTUCULARDA KURUTULMASI VE PLASTİK MALZEME DAYANIMINA ETKİSİ: Zeytin Pirinası Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 25.10.2011-30.12.2012.
14. Mikrodalga ve Vakum Kurutucuda Bazı Gıda Ürünlerinin Kurutulması ve Modellenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 30.10.2007-29.12.2010.
Patentler
1. BULUŞ, HAREKETİ SAĞLAYAN BOŞ TEKERLEK (6) VE ÇEKİCİ TEKERLEKLERİN (5) İRTİBATLANDIRILDIĞI ŞASE (3), BAHSEDİLEN ŞASE (3) ÜZERİNE KONUMLANDIRILAN AYARLANILABİLİR ÇATI (8), BAHSEDİLEN AYARLANILABİLİR ÇATI (8) ÜZERİNE SABİTLENEN VE ELEKTROMANYETİK IŞIN ÜRETİMİ SAĞLAYAN MAGNETRON İÇEREN ELEKTRİK SİSTEMİ (1), BAHSEDİLEN MAGNETRON İÇEREN ELEKTRİK SİSTEMİ (1) İLE ÜRETİLEN ELEKTROMANYETİK IŞINLARININ TARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNE İLETİLMESİNİ SAĞLAYAN YÖNLENDİRME PLAKASI (9) İÇEREN BİR TARIM ARACI (14) İLE İLGİLİDİR. TR 2014 12807 Y, 2015
Patent Başvuru Sahipleri:ilker h. çelen; eray önler; erdal kılıç; m. recai durgut; nurfer kama; soner çelen
Patent Buluş Sahipleri:soner çelen; erdal kılıç; ilker h. çelen; nurfer kama; m. recai durgut; eray önler.